Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

21 cán bộ quản lý tham gia hội thi cán bộ quản lý, quản trị trường tiểu học giỏi cấp huyện năm học 2018 -2019

 

Trong 2 ngày 12 và 13/4/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi giao lưu cán bộ quản lý quản trị trường tiểu học giỏi cấp huyện năm học 2018 -2019.

Tham gia Hội thi có 21 cán bộ quản lý của các trường tiểu học trong toàn huyện, các Cán bộ quản lý phải trải qua các phần thi: Thi kiểm tra năng lực; thi chào hỏi; truyền cản hứng và ứng xử giải quyết tình huống quản lý. Tại phần thi kiểm tra năng lực, thí sinh làm bài kiểm tra trên giấy, nội dung về quản trị trường học; nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của năm học, các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, những đổi mới trong công tác quản lý, hiểu biết về xã hội đối với công tác tổ chức quản lý nhà trường tiểu học... Tại phần thi chào hỏi, truyền cản hứng mỗi thí sinh đã tự giới thiệu về bản thân và tự chọn một trong các chủ đề nhà trường trường đang thực hiện về các phong trào, các cuộc vận động, hoạt động lớn của ngành. Sau phần thi chào hỏi, thuyết trình, các thí sinh bốc thăm câu hỏi về tình huống trong công tác quản lý và đưa ra cách ứng xử.

Qua hội thi giao lưu tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý trong nhà trường. Đây cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, buồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo./.

Hoàng Lan