Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

40 học viên tham gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài

Ngày 25/6, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho 40 học viên là cán bộ Y tế tại các khoa, phòng và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

Tại buổi tập huấn các học viên đã được lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện hướng dẫn cách nhận biết các loại hình báo chí như: Báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói và kỹ năng viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử của ngành.

 

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng viết tin, bài cho đội ngũ cán bộ, viên chức ngành y tế trong huyện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tin, bài được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị./.

 

Lương Dương