Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
04/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
3506/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019
3505/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
188/TB-UBND TB kết quả điểm chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
176 /TB-UBND TB Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
3311/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
172/TB-HĐTD TB triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
151/TB-UBND TB kết quả thi tuyển viên chức giáo viên Tiểu học (vòng 1) năm 2019
143/TB-UBND TB danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019
131/TB-HĐTD TB hình thức và nội dung ôn tập kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
132/TB-HĐTD TH về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
120/TB-UBND TB danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019
Danh sách đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học (Tính đến ngày 18/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 17/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 16/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 15/7/2019)
Biều tổng hợp danh sách thi sinh dự tuyển công chức năm 2019 (Tính đến đến ngày 12/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 12/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 10/7/2019)
Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
Danh sách dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 05/7/2019)
Danh sách dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 02/7/2019)
96/TB-UBND Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019