Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
192/TB-UBND TB công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019
168 /TB-UBND TB Kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2019
129 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2019
16 /CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2019
120/TB-UBND TB danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019
119/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
114/TB-UBND TB Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức hộ tịch Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn
113 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2019
100/TB-UBND TB phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri Phương án nhập xã Bắc Sơn với xã Quỳnh Sơn
96/TB-UBND Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019
94 /TB-UBND Thông báo Công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 vào UBND huyện Bắc Sơn
Báo cáo tóm tắt phương án nhập xã Bắc Sơn với xã Quỳnh Sơn
79 /TB-UBND TB về việc thí điểm thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tại UBND huyện Bắc Sơn
77/TB-ĐKT TB kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và viêc thực hiê ̣n kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2019 tại Ủy ban nhân dân xã Chiêu Vũ
57/TB-HĐND Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười HĐND huyện Bắc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
52/TB-UBND TB công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2019
30 /TB-BCĐ TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Bắc Sơn
35 /GM-UBND GM họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 3 năm 2019
27 /GM-UBND GM Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2019
26 /GM-UBND GM Tham dự Chương trình nghệ thuật quần chúng chào đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi năm 2019
25 /GM-UBND GM dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi näm 2019.
01 /GM-HĐND GM dự kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04 /TB-UBND TB kết luận họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2019
01/TB-UBND TB về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Sơn,
03 /GM-UBND GM dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019
02 /GM-UBND GM dự Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019
233 /TB-UBND Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
208 /GM-UBND GM dự tổng kết ngày hội “Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp – Văn hóa – Du lịch năm 2018
151/HĐND-VP V/v triệu tập đại biểu dự kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
175 /GM-UBND Giấy mời dự họp công tác chuẩn bị tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ
DỰ THẢO Dự thảo Đề án nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
205/TB-UBND Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
159/GM-UBND GM thẩm định và công nhận các tiêu chí nông thôn mới đối với xã điểm về đích năm 2018
154/TB-BTC Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2018)
131 /TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn
100 /GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2018
10 /CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2018
77/GM-UBND Giấy mời Dự họp xem xét kiến nghị của UBND huyện Đình Lập và UBND huyện Văn Lãng (77/GM-UBND ngày 11/3/2018).
99/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Lang (99/TB-UBND ngày 09/3/2018).
74/GM-UBND Giấy mời Dự họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (74/GM-UBND ngày 09/3/2018).