Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
198 /KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạ huyện Bắc Sơn
197/KH-UBND KH phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
196/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
193 /KH-BCĐ KH Tổ chức Lễ phát động tuyên truyền và hiến máu tình nguyện năm 2019
189/KH-UBND KH tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Bắc Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
188/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2019
770/UBND-PVH&TT V/v tăng cường công tác tuyên truyền Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
182 /KH-UBND KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019)
179 /KH-UBND KH thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2019 - 2025
178/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)
167/KH-BCĐ KH triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” đối với xã Vũ Sơn
166 /KH-UBND KH thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
165 /KH-UBND KH triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
160/KH-UBND KH tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luậ, kết hợp khám chữa bệnh nhân đạ, chăm sóc sức khỏe cộg đồng tạ xã Nhất Tiến năm 2019
159/KH-UBND KH Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
158/KH-UBND KH triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
155 /KH-UBND KH tổ chức vận động tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2019
600/UBND-PVHTT V/v triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
154/KH-UBND KH hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025
153/KH-UBND KH ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020
152 /KH-BCĐ KH triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
151 /KH-UBND KH tổ chức Đoàn Đại biểu, thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và Thương bệnh binh thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
528 /UBND-PVHTT V/v hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019.
148/KH-UBND KH thực hiện Chương trình hành động số 118-CTr/TU ngày 04/4/2019 của Ban KH thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
149/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
140 / KH - UBND Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
138/KH-BCĐ KH Công tác của Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019
135a /KH-BCĐ KH triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019
133 /KH-UBND KH triển khai, thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy đi ̣ nh về chế đô ̣ bá o cá của cơ quan hàh chính nha nướ trên địa bà huyện Bắc Sơn
132/KH-UBND KH tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”
129 /KH-UBND KH tuyên truyền, vận động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019
125/KH-UBND KH đăng ký đất đai lần đầu đối với ngƣời sử dụng đất và ngƣời đƣợc Nhà nƣớc giao đất để quản lý trên địa bàn huyện Bắc Sơn
124 /KH-UBND KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
121 /KH-UBND KH bảo đảm giao thông trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
120/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
119/KH-UBND KH Thực hiện Đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
118/KH-UBND KH thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của huyện Bắc Sơn
116 /KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019
115 /KH-UBND KH triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
114 /KH-UBND KH Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện Bắc Sơn