Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
71 /KH-BCĐ KH thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
68 /KH-UBND KH thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2019
67 /KH-UBND KH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
66 /KH-UBND KH tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
65/KH-UBND KH thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên huyện Bắc Sơn năm 2019
64/KH-BCĐ KH kiểm tra công tác phòng, chống Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Bắc Sơn
64/KH-BCĐ KH kiểm tra công tác phòng, chống Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Bắc Sơn
62 /KH-BCĐ KH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019
61 /KH-UBND KH Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2019
55/KH-UBND KH công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
53 /KH-UBND KH hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
51 /KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025
49 /KH-UBND KH triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện về lĩnh vực thông tin, truyền thông năm 2019
Số: 44 /KH-BCĐ KH Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019
46 /KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực du lịch, di tích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
45 /KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn và thí điểm sắp xếp, cơ cấu lại những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn tại các xã: Tân Lập, Chiến Thắng, Vạn Thủy
43 /KH-UBND KH triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tƣớng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em
42 /KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025
40 /KH-UBND KH thực hiện công tác Phòng, chống mại dâm năm 2019
39/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
37/KH-UBND KH Thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019
36/KH-UBND KH Tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa Lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019
38 /KH-BCĐ KH Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019
35/KH-UBND KH xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019
33/KH-UBND KH kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019
28 /KH-UBND KH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
61 /UBND-PVHTT V/v tiếp nhận và trưng bày ấn phẩm báo Tết tại Lễ hội Ná Nhèm xã Trấn Yên
17 /KH-UBND KH tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
16 /KH-UBND KH ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019
47 /UBND-PVHTT V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
14 /KH-UBND KH kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
13/KH-UBND KH cải cách hành chính huyện Bắc Sơn năm 2019
12/KH-UBND KH thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khối phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn từ nay đến năm 2021
09 /KH-BCĐ KH phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019
07 /KH-UBND KH thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
06 /KH-UBND KH triển khai công tác tư pháp năm 2019
04 /KH-UBND KH tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi và Lễ hội năm 2019
02 /KH-UBND KH hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
4609/QĐ-UBND Quyết định thành lập các bộ phận giúp việc chương trình "Tết vì người nghèo" Xuân Kỷ Hợi năm 2019
77/NQ-HĐND Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019