Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn 12/19 xã đạt tiêu chí hộ nghèo

 

          Sau hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay toàn huyện đã có 12/19 xã đạt tiêu chí hộ nghèo trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

          Theo quy định tiêu chí hộ ngheo trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì các xã được công nhận đạt tiêu chí hộ nghèo phải có số hộ nghèo dưới 10%. Để hoàn thành tiêu chí về hộ nghèo những năm qua bên cạnh việc phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của nhà nước cấp ủy, chính quyền các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với ngân hàng CSXH huyện cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Qua đó đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống, vì thế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện mỗi năm giảm xuống từ 2-3% đến nay giảm xuống còn 19,38%. Số hộ thoát nghèo là 519 hộ, giảm 3,18% so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống kinh tế từng bước được nâng lên góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM./.

Hồng Thuyên