Skip to main content

Bắc Sơn: Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính

Ngày 29/11, Huyện ủy Bắc Sơn phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa 37 (2018 - 2019).

anh BG 01.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Hồng Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa 37 khai giảng vào ngày 25/9/2018 và đến nay đã hoàn thành nội dung chương trình. Lớp có 69 học viên, trong đó có 27 nữ và 42 nam. Sau hơn một năm học tập và rèn luyện các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương.

Kết quả học tập toàn khóa: 69 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp; xếp loại xuất sắc 01 đ/c, chiếm 1,45%; xếp loại Giỏi chiếm 20,4%; xếp loại Khá 72%; xếp loại Trung bình 5,8%. Trong đó, có 07 học viên đã vinh dự được Hiệu trưởng Trường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn khen thưởng về đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện./.

Hoàng Lan