Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019

Ngày 12/11/2019, Huyện ủy Bắc Sơn phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

 

Anh bou duong _0.jpg

Quang cảnh tại hội nghị

 

Tại lớp bồi dưỡng, 193 học viên được nghe giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn triển khai chuyên đề về những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chuyên đề về đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

 

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là công tác được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời thông tin, bổ sung những vấn đề mới về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, giúp cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy nâng cao lý luận từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác./.  

                                                               

    Dương Lan