Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

 

          Ngày 23/4/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Bắc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Huyện Bắc Sơn là đơn vị thứ 2 tổ chức Đại hội cấp huyện, sau đại hội điểm ở thành phố Lạng Sơn.

Sequence 0100_1.jpg

  Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện  

lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Bắc Sơn và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Các phong trào, cuộc vận động được phối hợp triển khai cả bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác chăm lo cho người nghèo, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Sequence 52.jpg

         59 ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội 

Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, năm 2014 là trên 17%, năm 2018 là hơn 16%; số khu dân cư và hộ gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong 5 năm qua, toàn huyện có trên 157.000 lượt hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 517 lượt thôn bản, khu phố đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa.

          Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 59 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện khóa XIV đã cử 3 đồng chí vào Ban Thường trực. Đồng thời, Đại hội đã cử đoàn đại biểu di dự Đại hội MTTQ cấp trên./.

Hồng Thuyên - Hữu Khánh