Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn tổ chức kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

           Trong 2 ngày 19 và 20/12/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn tiến hành kỳ họp thứ mười, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Hoàng Văn Tài, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Sơn.

            Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết để ra trong năm 2019, huyện Bắc Sơn thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu, có 2 chỉ tiêu cơ bản đạt đó là chỉ tiêu số 9 và chỉ tiêu số 14 về tổng đàn lợn xẩy ra dịch tả Châu phi và cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

hd..0.jpg

          Quang cảnh tại kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

          Kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 8,5%; tổng diện tích gieo trồng đạt trên 12.285 ha, đạt 100,5%; diện tích trồng rừng được 606,5 ha, đạt 110% kế hoạch; Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay đã có 8 xã đạt 19/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,3%. Công tác Giáo dục & Đào tạo, Y tế, và An sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.          

            Kỳ họp đã chia tổ thảo luận, theo đó đã có 19 ý kiến đề nghị phản ánh, giải trình làm rõ. Tập trung vào lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông; lĩnh vực văn hóa xã hội; lĩnh vực nông nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản…và đại biểu đã có 7 ý kiến chất vấn tại hội trường về các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; lĩnh vực dịch vụ thương mại; Tài nguyên và Môi trường; phát triển du lịch; công tác sắp xếp cán bộ đối với các xã sau sáp nhập đơn vị hành chính và về lĩnh vực an ninh trật tự

            Đa số các ý kiến chất vấn của đại biểu đã được lãnh đạo các cơ quan quản lý giải trình làm rõ, một số ý kiến được tiếp thu và hứa tiếp tục triển khai, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thông qua 5 nghị quyết với sự đồng thuận cao và bế mạc kỳ họp./.

                                                               Lộc Huệ - Dương Lan