Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn: Đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Ngày 11/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện.

ANH DOI THOAI 20_2.jpg

Quang cảnh tại hội nghị 

​Hội nghị đã nghe lãnh đạo Huyện ủy báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về tình hình kinh tế -xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm trên địa bàn; kết quả giải quyết, kiến nghị của công dân tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn năm 2018.

​Tại hội nghị, đại diện nhân dân các xã, thị trấn nêu lên các ý kiến, kiến nghị lên quan đến nhiều lĩnh vực như: điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, an toàn giao thông, tệ nạn ma túy…Các ý kiến kiến nghị của công dân đã được các cơ quan chức năng của huyện tiếp thu, giải đáp theo quy định.

Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức được 2 hội nghị; 20 xã, thị trấn trong huyện cũng hoàn thành hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Do đó, những vấn đề bức xúc được quan tâm giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân./.

 

Hồng Thuyên