Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn: Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2019

 

Ngày 9 tháng 7, Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2019.

Trong thời gian 2 ngày 86 học viên là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng 6 chuyên đề: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật chi bộ, đảng bộ; công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở; công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; đảm bảo quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở.

Lớp học cũng sẽ giành thời gian để thảo luận, giải đáp những thắc mắc của học viên về công tác Đảng tại cơ sở./.

 

                                                                        Lộc Huệ