Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 Bắc Sơn: tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2018

        Ngày 03/01/2019, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

image1.jpeg

    

Trong năm 2018, công tác quốc phòng địa phương đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trong huyện thực hiện toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 225 học viên là cán bộ, kết quả đạt khá; mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 45 cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức giảng dạy bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường học với tổng quân số 1878 học sinh, đạt 100%. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại 5 xã, với quân số tham gia đầy đủ, đảm bảo chất lượng, an toàn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, đặc biệt trong dịp lễ, tết. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu giao. Bên cạnh đó các chính sách hậu phương quân đội cũng được quan tâm thực hiện đầy đủ.

 

        Nhiệm vụ năm 2019 được hội nghị đề ra đó là: tiếp tục quán triệt sâu sắc, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; kiện toàn và nâng cao chất lượng của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn.         

Nhân dịp này 7 tập thể và 38 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng trên địa bàn huyện đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen ./.       

Tin, ảnh: Lương Dương