Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn: Tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2017

  Ngày 22/01, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

          Năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất… Thẩm định hồ sơ cho thuê đất đối với 02 tổ chức với diện tích trên 1.500m2; Cấp mới 60 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 66.400m2; Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng dụng đất  từ đất nông nghiệp sang đất ở cho 41 hộ gia đình, cá nhân với diện tích là 8.300m2. Công tác quản lý tài nguyên nước, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường được quan tâm. Tổ chứq vệ sinh đường làng, ngõ xóm  được 53.700m; Xử lý, thu gom 7,2m3 rác thải; Trồng mới 15.250 cây ăn quả các loại…

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại, và đề ra nhiệm vụ năm 2018, trong đó, tiếp tục đôn đốc các cơ sở kê khai, đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất; Rà soát quỹ đất hiện có để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng và đấu giá đất; Thực hiện tốt các thủ tục cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; Tăng cường quản lí việc khai thác khoáng sản, tài nguyên nước rên địa bàn; Xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường./.

Hoàng Lan