Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn:  Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 19/9/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Bắc Sơn đã tổ chức hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có đ/c Hoàng Văn Hồng Phó Bí Thường trực Huyện ủy, Đ/c Lê Thị Nga Uỷ, viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Đ/c Dương Trần Huy huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện.

d83efcecc360243e7d71.jpg

      Quang cảnh tại hội nghị tổng kết

 Thực hiện Quyết định số 722/ QĐ/TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 118/CTK-DSVX ngày 8/5/2018 của Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. UBND huyện Bắc Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, tổ chức triển khai, vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; công tác tổ chức lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù và ra soát bảng kê; công tác tuyển chọn điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra; công tác tuyên truyền tổng điều tra; phân định các địa bàn điều tra. Đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm đối với cuộc tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số của huyện còn tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra.

Huyện Bắc Sơn có 189 thôn, bản cần thu thập thông tin, trong đó có 79 địa bàn mẫu được chọn điều tra dân số. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 toàn huyện có 17.066 hộ; 71.162 nhân khẩu, trong đó 36.528 nam; 35.439 nữ; 4.722 nhân khẩu thành thị, 67.245 nhân khẩu nông thôn.

        Hội nghị tổng kết đã trao giấy khen của Cục Thống kê tỉnh cho 5 tập thể, 13 cá nhân; giấy khen của UBND huyện cho 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

                                                                                                                                    Dương Lan