Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn: trên 100 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng

Ngày 19/6/2019, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho 100 đại biểu là lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND, Chi huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn.

anh QP 3 copy.jpg

Quang cảnh hội nghi

Tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu 6 chuyên đề gồm: Nghị định định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ quân sự; Nghị định số 21/2019/ NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phượng; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc quy định tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viện quốc phòng.

anh QP 1.jpg

Các đại biểu tại hội nghị tập huấn

Qua hội nghị giúp cho các đại biểu nắm vững nội dung Luật Quốc phòng năm 2018, từ đó vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng quân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và các địa phương, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

                                                                             Dương Lan