Skip to main content

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn sơ kết công tác lãnh đạo chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ngày 12/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

            Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, thiên tai… nhưng Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân đạt trên 6.067ha, đạt 98,15% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt trên 18 nghìn tấn, đạt 98,7% kế hoạch; trồng rừng mới được hơn 641ha, đạt 120% kế hoạch. Trong 6 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đã được 23,8 tỷ đồng, đạt gần 72%; công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định; trong công tác xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh xét công nhận xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; tiếp tục chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2019 triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố. Đặc biệt, trong 6 đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở và Chi Đảng bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, tập trung làm rõ những khó khăn, tồn tại, đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; tiếp tục chỉ đạo triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ xuân, thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình nông thôn mới, cũng như tiến độ các công trình, dự án của kế hoạch năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

                                                                     Lộc Huệ