Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

 

Ngày 3/6/2019 Ban Tuyên giáo huyện ủy – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2019.

 

anh dang 11 copy.jpg

 

 

Đ/c Bùi Vinh Hoa Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chúng nhận cho học viên

Trong thời tham gia lớp học, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu 05 chuyên đề về Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh 5 chuyên đề chính, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 1 buổi để thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước, giới thiệu Lịch sử Đảng bộ huyện cho học viên. Sau 5 ngày học tập, với tinh thần tích cực, nghiêm túc và ý thức tự giác của mỗi học viên, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và liên hệ thực tiễn. Kết quả 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó loại Giỏi: 13 học viên,  chiếm  tỷ lệ: 33%;  Khá: 21 học viên, chiếm  tỷ lệ: 54%, Trung bình là 5 học viên, chiếm tỷ lệ:  13%. 

 Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đ/c Bùi Vinh Hoa – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các học viên. Đồng thời, yêu cầu các học viên trên cơ sở nội dung cơ bản đã được trang bị về địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Hoàng Lan