Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi bộ Huyện ủy: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12/05, Chi bộ Huyện ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Tạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

  Trong nhiệm kỳ, các tổ đảng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy huyện lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; nỗ lực thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn Đảng bộ huyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, tổ Đảng Ban Tuyên giáo – Trung tâm chính trị huyện luôn chủ động, kịp thời, làm tốt công tác năm bắt dư luận xã hội và định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đối với tổ Đảng Ban Dân vận, kịp thời tham mưu tham mưu cho cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với chính quyền triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận đến tầng lớp nhân dân.

30_1.jpg

                                                                                          

Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 467 lượt tổ chức đảng và 225 đảng viên; tiếp nhận 45 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực, theo đó từ năm 2017 đến nay xây được 78 mô hình cá nhân và 75 mô hình tập thể ở các lĩnh vực. Cấp ủy chi bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định. Trong 5 năm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét kết nạp 1.069 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Chi bộ cũng kết nạp được 05 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định; 05 năm liên tục chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; liên tục các năm: 2015, 2016, 2017 và 2019 được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen Chi bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; năm 2018 được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

10.jpg

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 7 đồng chí; đồng chí Mai Thị Hạnh, Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy được bầu giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Hữu Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 5 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025; Đại hội đã thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hoàng Lan