Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Sơn lần thứ III - năm 2019

Ngày 28/6, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019.

65805833_1219160841576725_1771892924083077120_n.jpg

Đ/c Tô Bắc Thái Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Toàn huyện có trên 16.700 hộ, với 72.778 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 89,8%. Thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II - năm 2014 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Huyện đã thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc hiện có để phát huy tối đa nguồn lực nhằm đầu tư có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,4%; toàn huyện có 6 xã được công nhận xã nông thôn mới; 100% các xã có đường giao thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% có điện lưới quốc gia; cơ sở vật chất trường học, trạm y tế xã được đầu tư mở rộng. Công tác quốc phòng được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

65423161_1219159904910152_4388428155182907392_n.jpg

Đ/c Tô Bắc Thái Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này đã có 18 tập thể, 22 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các dân tộc tiểu số huyện Bắc Sơn giai đoạn 2014-2019. Đại hội đã bầu 18 đại biểu dự Đại hội cac dân tộc tiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019./.

Lương Dương