Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Đống nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ xã Long Đống tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện.

anh Long Dong.JPG

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ xã Long Đống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả toàn diện. Trong 22 chỉ tiêu của nhiệm kỳ thì có 5 chỉ tiêu vượt và 14 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng về kinh tế hằng năm tăng 13-15%; thu ngân sách hàng năm luôn vượt mục tiêu đề ra. Đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đến năm 2019 đạt hơn 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm 4,25% hộ nghèo; trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 346 đảng viên. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay xã đạt 9/19 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm thực hiện…Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Đống khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025;  đ/c Hoàng Công Thiện, tiếp tục được tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                                                                                                                    Dương Lan