Skip to main content

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Bắc Sơn lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 -2024

Ngày 01/10/2019, Hội Khuyến học huyện Bắc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

anh khuyen hoc40.jpg

Quang cảnh tại Đại hôi Hội Khuyến học

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Bắc Sơn chủ động bám sát nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch đề ra, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các tổ chức đoàn thể, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, toàn huyện có 20 hội khuyến học xã, thị trấn, 100% số xã và 61/61 trường học thành lập được chi hội khuyến học; 6.750 hộ đạt gia đình học tập; 12 dòng họ hiếu học và 115 cộng đồng khuyến học cấp thôn bản, khối phố.

Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài được duy trì và ngày càng phát triển. Từ năm 2014 đến tháng 6/ 2019, tổng số tiền huy động được trên 6,8 tỷ đồng; trung bình mỗi năm có trên 8.000 lượt học sinh, giáo viên được khen thưởng và trên 780 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng.

anh khuyen hoc0.jpg

Lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 thành viên. Nhân dịp này, 11 tập thể, 11 cá nhân và 5 hộ gia đình được Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Bắc Sơn tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014- 2019.

                                                                                                Dương Lan