Skip to main content

Đại hội Đảng bộ xã Vũ Sơn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 15 và 16/5/2020, Đảng bộ xã Vũ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Tạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn.

ĐH VŨ SƠN24.jpg

           Quang cảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vũ Sơn nhiệm kỳ 2020 -2025

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân xã Vũ Sơn đã nội lực, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10%; tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 1.981 tấn; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 35 triệu đồng/người/năm, tăng 15 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, hiện tại còn 28 hộ chiếm 3,8%. Đặc biệt là xã đã đạt chuẩn NTM năm 2018, hiện nay đang thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với những thành tích đã đạt được năm 2018 Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

VS0.jpg

         Đại biểu tiến hành biểu quyết tại đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã bầu 14 đ/c vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu 9 đ/c đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII. Tại kỳ họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu 4 đ/c vào Ban Thường vụ, đồng chí Dương Văn Thành được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vũ Sơn Khóa XXI nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Hữu Khánh