Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ thị trấn Bắc Sơn tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/5/2020, Đảng bộ thị trấn Bắc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị Đồng chí Hoàng Văn Tạo Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thị trấn Bắc Sơn đã phát huy nội lực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị thay đổi khá rõ nét. Cụ thể, đến cuối nhiệm kỳ thu ngân sách trên địa bàn đạt 4,794 tỷ đồng tăng 121%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, tăng hơn 21 triệu đồng so với năm 2015; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định…

Anh dai hoi Thi Tran.jpg

Quang cảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Bắc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Sau khi sáp nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn diện tích của thị trấn được mở rộng, số lượng nhân khẩu và đảng viên trong Đảng bộ tăng lên 20 chi bộ trực thuộc và 702 đảng viên. Hàng năm, có 97,2% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Hệ thống chính trị được xây dựng củng cố và kiện toàn, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trấn trong những giai đoạn tiếp theo.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 72 triệu đồng/năm trở lên; Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 55 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực duy trì hàng năm 1.470 tấn. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3 hộ trở lện; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; Phấn đấu tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2020 - 2025 là 40 đảng viên; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 94%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 96%.

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đ/c Bùi Huynh Kiên được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hồng Thuyên