Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ xã Chiến Thắng tổ chức Đại hội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 19/2/2020 xã Chiến Thắng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn chọn tổ chức điểm.

DAI HOI CHIEN THANG0.0.0.jpg

Các đồng chí đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chiến Thắng lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Chiến Thắng phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Trong 22 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XX đề ra có 20 chỉ tiêu đạt và vượt. Năm 2017 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; kinh tế của xã ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, phong trào xây dựng thôn, bản, xanh - sạch - đẹp phát triển rộng khắp, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, công tác an sinh xã hội luôn được đảm bảo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được tăng cường, nội dung phương thức lãnh đạo có sự đổi mới theo hướng sáng tạo, sát thực, cụ thể hoá từng nhiệm vụ, từng phong trào; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thống nhất.

 

DAI HOI CHIEN THANG0.0.0.0.0.0.0.jpg

Các đồng chí đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội

DAI HOI CHIEN THANG0.0.0.0.0.0.0.0_0.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiến Thắng  nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Đảng bộ xã Chiến Thắng khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Tin rằng, với sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, điều hành cùng những giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã Chiến Thắng sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI đã đề ra./.

Hồng Thuyên - Long Hảo