Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH SÁCH DỊCH VỤ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC SƠN

 

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

 

TT

Biển hiệu

Địa chỉ

  Số điện thoại

1

Nhà nghỉ Bình Hương

KP Minh Khai –  thị trấn Bắc Sơn

 0904 073 818

2

Nhà nghỉ Hoàng Anh

KP Trần Đăng Ninh -  thị trấn Bắc Sơn

 01692 667 286

3

Nhà nghỉ Hoàng Yến

KP Hồng Phong -  thị trấn Bắc Sơn

 0855 483 963

4

Nhà nghì Anh Phong

Cầu Tắc Ca – xã Hữu Vĩnh

 0987 491 222

5

Nhà nghỉ Hồng Nhung

KP Minh Khai -  thị trấn Bắc Sơn

 0985 088 056

DANH SÁCH CÁC HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

TT

Hộ kinh doanh

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Dương Công Vấn

Xã Quỳnh Sơn

01276 353 656

2

Dương Công Chài

Xã Quỳnh Sơn

0984 026 836

3

Dương Công Cồ

Xã Quỳnh Sơn

01247 989 333

4

Dương Công Hùng

Xã Quỳnh Sơn

0978 251 055

5

Dương Công Tú

Xã Quỳnh Sơn

0915 483 120

6

Dương Công Cát

Xã Quỳnh Sơn

01676 587 947

7

Dương Đình Hanh

Xã Quỳnh Sơn

0917 097 689

8

Dương Thi Dư

Xã Quỳnh Sơn

01672 519 225