Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quỳnh Sơn năm 2018

 

          Trong 2 ngày từ 23 - 24/10/2018, Ban chấp hành đảng bộ xã Quỳnh Sơn  tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quỳnh Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018.

IMG_8076.jpg

 

      Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu”, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã gồm 3 giai đoạn:

      Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái có tình huống; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường: Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Ban chỉ huy quân sự xã điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Thực hành đánh địch tiến công vào địa bàn.

          Thông qua đợt diễn tập, nhằm nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương về Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, các yêu cầu về tác chiến phòng thủ và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bồi dưỡng năng lực tham mưu với cấp ủy và chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong các tình trạng và công tác tham mưu xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ./. 

Hoàng Lan – Hữu Khánh