Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
66/TB-UBND TB về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
62/TB-HĐKTSH TB hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển.
61/TB-HĐTD TB về việc tổ chức thu lệ phí và triệu tập thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
60/TB-HĐTD TB hình thức và nội dung thi tuyển viên chức năm 2020
59/TB-UBND TB Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức và thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách năm 2020
1100/QĐ-UBND QĐ về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
57/TB-UBND Sửa đổi, bổ sung thông báo tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến năm 2020
57/TB-UBND TB sửa đổi, bổ sung thông báo tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến năm 2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (tính đến hết ngày 28/4/2020)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (tính đến hết ngày 27/4/2020)
53 /TB-UBND TB Kế hoạch tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trƣởng quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến năm 2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (Tính đến ngày 24/4/2020)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (Tính đến ngày 23/4/2020)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 ( Tính đến ngày 21/4/2020)
50 /TB-UBND TD Sửa đổi, bổ sung thông báo tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
DANH SÁCH DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (Tình đến ngày 23/4/2020)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
04/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2020
3506/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019
3505/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
188/TB-UBND TB kết quả điểm chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
176 /TB-UBND TB Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
3311/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
172/TB-HĐTD TB triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
151/TB-UBND TB kết quả thi tuyển viên chức giáo viên Tiểu học (vòng 1) năm 2019
143/TB-UBND TB danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019
131/TB-HĐTD TB hình thức và nội dung ôn tập kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
132/TB-HĐTD TH về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
120/TB-UBND TB danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019
Danh sách đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học (Tính đến ngày 18/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 17/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 16/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 15/7/2019)
Biều tổng hợp danh sách thi sinh dự tuyển công chức năm 2019 (Tính đến đến ngày 12/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 12/7/2019)
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 10/7/2019)
Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
Danh sách dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 05/7/2019)
Danh sách dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 (tính đến ngày 02/7/2019)