Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
358/UBND-VP V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019
111 /KH-UBND KH tuyển sinh lớp 6 THCS, phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Bắc Sơn năm học 2019 - 2020
108 /KH-UBND KH tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 - 22/5) năm 2019
11 /CTr-UBND Chương trinh công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2019
102 /KH-UBND KH thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
101 /KH-BCĐ KH tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Sơn lần thứ III năm 2019
100 /KH-UBND KH Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trƣờng năm 2019
99 /KH-UBND KH triển khai thực hiện văn minh thương mại
98 /KH-UBND KH triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Bắc Sơn
95/KH-UBND KH Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
94 /KH-UBND KH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
93 /KH-BCĐ KH Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
92 /KH-BCĐ KH Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
91/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức
87 /KH-UBND KH Thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn huyện Bắc Sơn từ nay đến năm 2020
83 /KH-UBND Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của huyện Bắc Sơn năm 2019 – Phần cung, cầu lao động
77/KH-UBND KH Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2019 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
78 /KH-UBND KH hực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
75 /KH-UBND KH Tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật can thiệp tim mạch cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
205/UBND-PNN V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
73 /KH-BCĐ KH Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019
71 /KH-BCĐ KH thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
69/KH-BCĐ KH Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
69/KH-BCĐ KH Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
68 /KH-UBND KH thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2019
67 /KH-UBND KH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
66 /KH-UBND KH tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
65/KH-UBND KH thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên huyện Bắc Sơn năm 2019
64/KH-BCĐ KH kiểm tra công tác phòng, chống Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Bắc Sơn
64/KH-BCĐ KH kiểm tra công tác phòng, chống Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Bắc Sơn
62 /KH-BCĐ KH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019
61 /KH-UBND KH Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2019
55/KH-UBND KH công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
53 /KH-UBND KH hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
51 /KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025
49 /KH-UBND KH triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện về lĩnh vực thông tin, truyền thông năm 2019
Số: 44 /KH-BCĐ KH Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019
46 /KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực du lịch, di tích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2019
45 /KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn và thí điểm sắp xếp, cơ cấu lại những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn tại các xã: Tân Lập, Chiến Thắng, Vạn Thủy
43 /KH-UBND KH triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tƣớng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em