Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kinh tế - Chính trị

Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW

         Ngày 11/4/2019 Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ t