Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 11 September 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
154/TB-BTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB phan cong nhiem vu BTC 27.9.2018.doc 72.5 KB