Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 20 November 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
175 /GM-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
175 GM UBND.signed.pdf 192.33 KB