Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 21 November 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
151/HĐND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
151 CV TRIEU TAP.signed.pdf 199.17 KB