Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 4 January 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
01/PVHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TT luat thuy loi nam 2017.doc 44 KB