Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 9 January 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
01 /HD-VHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
HD tuyen truyen thang 01.2019.doc 45.5 KB