Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 31 January 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
26 /GM-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
26 GM - UBND.pdf 43.67 KB