Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 23 April 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
101 /KH-BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
101 KH - BCD.signed.pdf 271.59 KB