Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 13 May 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
358/UBND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
358 UBND - VP.signed.pdf 235.47 KB