Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 13 May 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
34 /PVHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TT cong tac PCMT. L Dac xa.doc 42.5 KB