Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 May 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
132/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
132 KH - UBND.signed.pdf 205.27 KB