Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 6 June 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
138/KH-BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
138 KH - BCD.pdf 65.77 KB