Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 12 June 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
135a /KH-BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
135a KH - BCD 138.signed.pdf 288.77 KB