Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 24 July 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
12/HD - PVHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
HD tuyên truyền sáp nhập xã.doc 66.5 KB