Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 20 September 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
197/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
197 KH - UBND.signed.pdf 309.98 KB