Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 7 October 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
17 /HD-PVHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
HD tuyen truyen thang 10.doc 54 KB