Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 22 October 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
194/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
194 TB - UBND.signed.pdf 391.04 KB