Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 12 June 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
09/CTr-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CT cong tac trong tam thang 6.pdf 728.23 KB