Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
An ninh - Quốc phòng

Bắc Sơn: trên 100 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng

Ngày 19/6/2019, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho 100 đại biểu là lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND, Chi huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng