Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Gần 200 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019

          Ngày 11/6/2019 Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện tổ chức hội nghị tập huấn Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019 cho gần 200 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh dang 01_0.jpg

Báo cáo viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung tại hội nghị tập huấn  

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được báo cáo viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản Văn hóa” “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; việc xây dựng hương ước, quy ước gắn với Phong trào TDĐKXDĐSVH. Đăc biệt hội nghị đã dành nhiều thời gian để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa,…

anh 2.jpg

Quang cảnh hội nghị tập huấn Phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

          Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, từ đó tiếp tục xây dựng, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa, cách làm tích cực, sáng tạo để Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân./.

Thọ Hảo