Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Long Đống: Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

 

          Ngày 23/10, xã Long Đống tổ chức Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

          Nội dung diễn tập của xã gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sắn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu. Nội dung thực  binh: Diễn tập phương án phòng chống lũ lụt, sơ tán nhân dân tại thôn Minh Quang.

IMG_8071.jpg

 

          Để buổi diễn tập đạt kết quả cao trong những ngày qua xã Long Đống đã tổ chức quán triệt cho cán bộ công chức xã, làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu, văn bản, văn kiện, giáo án, bãi tập và tổ chức luyện tập./.

Hoàng Lan – Hữu Khánh